แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม

""
1
ชื่อYour Name
เบอร์โทรติดต่อPhone
ข้อความติดต่อMessage
0 /
Previous
Next

ข้อมูลการติดต่อ

ศูนย์พัฒนาจิตและปัญญา
ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทยฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์
(Mind and Wisdom Development Centre)

ที่อยู่  :  เลขที่ 4 ซอยเพชรเกษม 54 แยก 6 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ (Tel.)  : 02-455-2525 ต่อ 4204, 095-289-4226
โทรสาร (Fax) : 02-413-3131
E-mail : watsati36@hotmail.com​, puntunon@gmail.com
Facebookwww.facebook.com/mwdc.ybat
@Line  :  @mwdc_ybat

แผนที่ยุวพุทธิกสมาคม