ธรรมะกับการทำงาน (3)

ในทางการทำงานและการศึกษา พวกเราต่างคุ้นเคยกับคำว่าอิทธิบาทสี่มาแล้วเป็นอย่างดี คำว่าอิทธิบาทสี่

หรือหนทางแห่งความสำเร็จทั้งสี่นั้น ประกอบด้วย ความรักในงานที่ทำ คือฉันทะ ความมุ่งมั่นในงานที่ทำ คือวิริยะ การเอาใจใส่จดจ่อกับสิ่งที่กำลังทำอยู่คือจิตตะ และการหมั่นตรวจสอบปรับปรุงงานที่ทำให้ถูกต้อง และดียิ่งขึ้นไป คือวิมังสา ซึ่งไม่ว่าในการเรียนหรือการทำงาน หากเรามีครบทั้งสี่อย่าง โอกาสที่จะประสบความสำเร็จก็มีมาก

อ่านต่อ

ธรรมะกับการทำงาน (2)

ในบทความที่แล้ว ผมได้พูดคุยถึงการนำธรรมะมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน โดยใช้หลัก “มัชฌิมาปฏิปทา” หรือ ทางสายกลาง

ในการดูแลพนักงานที่เป็นกลุ่ม Workaholic “ตึง” ซึ่งตั้งเป้าหมายสูง ทำงานอย่างหามรุ่งหามค่ำจนละเลยตัวเอง มีความเครียดสะสมจนเจ็บป่วยง่าย ขาดสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง จนมีคุณภาพชีวิตที่ย่ำแย่ วิธีที่ผมเสนอคือ การออกแบบงานให้มีเป้าหมายไม่ยากเกินความสามารถจนกลายเป็นการตรากตรำ โดยสัดส่วนเป้าหมายที่ผมเคยแนะนำคือ

อ่านต่อ

ธรรมะกับการทำงาน (1)

เมื่อพูดถึงการทำงานในองค์กรธุรกิจ ภาพที่คนทั่วไปมักจะคิดถึงไปด้วยคือ ภาพการแข่งขันที่รุนแรง

การคิดกลยุทธ์ต่างๆ เพื่อเอาชนะคู่แข่ง การแสวงหากำไรเข้าสู่องค์กรให้มากที่สุด ภาพผู้บริหารที่มองแต่ตัวเลขเป็นสำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ทำให้เมื่อมีใครพูดถึงคำว่าธรรมะในที่ทำงานแล้ว กลับกลายเป็นสิ่งที่อยู่ห่างไกลจากการทำงานเหมือน

อ่านต่อ

ธรรมะกับงาน

Do What You Love

ทำในสิ่งที่รัก แล้วคุณจะทำงานนั้นอย่างมีความสุขไปตลอดชีวิต

สมาคมยุวพุทธฯ ขออนุญาตนำบทสัมภาษณ์ พระไพศาล วิสาโล มาแชร์ให้ทุกท่านได้เกิดแรงบันดาลใจในการคิดและทำงานได้อย่างมีสุข มีประสิทธิภาพ ซึ่งข้อธรรมที่เกี่ยวกับการทำงานโดยตรงก็คือ

อ่านต่อ

๗ ปัญหางาน ธรรมะแก้ได้

สมาคมยุวพุทธฯ ขอนำเสนอบทความธรรมะเพื่อการแก้ปัญหางาน สำหรับวัยทำงาน

ที่พระมหาสมปองได้เล่าไว้อย่างชวนคิด ชวนยิ้ม น่าติดตามมาฝากทุกท่านครับ

การก้าวเข้าสู่วัยทำงานไม่ใช่เรื่องง่ายหรือเรื่องสนุก ถ้า ใครคิดว่าการเข้าสู่วัยทำงานจะยิ่งมีอิสระมากขึ้น ก็คงจะคิดผิด และถ้าใครคิดว่าการก้าวเข้าสู่วัยทำงานจะทำให้ชีวิตยุ่งยากและตึงเครียด ก็คิดผิดอีกเช่นกัน เพราะ

อ่านต่อ